Ribolovni turizam

Odobren projekt Opremanje plovila – vila 4m u okviru natječaja FLAG "Tri mora" za Mjeru 1.2. "Potpora jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture". Ukupna vrijednost projekta iznosi 99.372,35 kn bez PDV-a, dok je Odlukom o dodjeli odobreno 80% sufinanciranje u iznosu od 79.497,88 kn.

Uzimajući u obzir područje FLAGa Tri mora u kojem djelujemo i pripadamo, te učestale pripadajuće vremeneske (ne)prilike, ulaganje u  sigurnost plovidbe (korištenje radara i povezanog sustava za kontrolu kormilarskog uređaja) i ulaganje u  energetsku učinkovitost (električna pogonska vratila i pripadajuće solarne ploče za održavanje istih) je od iznimne važnosti za smanjenje sveukupnih i specifičnih operativnih  rizika, te troškova poslovanja općenito.

Poznato je da područje FLAGa Tri mora, posebno područje Ražanac – Rtina, karakterizira dugogodišnja tradicija ribarstva i aktivnosti vezanih za sveukupno ribarsko nasljeđe, te da je isto potrebno snažnije promovirati i podupirati u njegovom budućem razvoju. Svjedoci smo da je za uspješno obavljanje ribarske djelatosti potrebno neprestano usavršavanje, tj. ulaganje u nove ribraske vještine i znanja, te opremljenost plovila. To se posebno odnosi ako se ribarska aktivnost bazira na unaprijed definiranim vrstama, količinama i velikim primjercima ribe koja se želi uloviti. Budući da društvo Vila 4m dugi niz godina sudjeluje na međunardodnim turističkim tržištima i to kao partner najjačih turoperatora, turističkih portala i servisa, te da plovilo posjeduje dozvole i certifikate za obavljanje djelatnosti RIBOLOVNOG TURIZMA, sigurno je da će se nova ribolovna aktivnost društva relativno jednostavno i uhodanim metodama prezentirati novim kupcima i klijentima.

Opremanjem plovila i njegovom modernizacijom, omogućit će se stvaranje dodane vrijednosti proizvoda čime će se omogućiti ispunjavanje sve složenijih tržišnih zahtjeva. Konkretno, omogućit će se lakše provođenje mjera putem kojih će se povezati sektor ribarstva s turističkim sektorom-hotelijerstvom kojima se nosioc projekta također bavi (transfer iznimno kvalitetnog proizvoda od mora do stola). Također, navedenim aktivnostima će s uvelike doprinijeti efikasnijem korištenju i očuvanju nacionalnih prirodnih resursa.


PREUZIMANJE BROŠURE
(12 MB, PDF)